เกษตรกร ปลูกพริกหนุ่มเหนือนางพญา 1 ไร่ สร้างรายได้เกือบ 1 แสนบาท/ปี โดยเฉพาะอากาศหนาว จะให้ผลผลิตอย่างดี

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ห้วยเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา หันมาปลูกพริกหนุ่มนาง พญา สร้างรายได้ดี สามารถพลิกผันชีวิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในแต่ละปีจะสามารถสร้างรายได้ ในการปลูกพริกต่อไร่กว่า 1 แสนบาท โดยเฉพาะฤดูหนาวผลผลิตพริก จะให้ผล ผลิตอย่างดี

นางอำพร จอมเที่ยง เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยเจริญราษฎร์ กำลังนำผลผลิตพริกหนุ่มพันธ์ุนางพญา เก็บออกมาจำหน่ายภายในบริเวณสวนของตนเอง หลังจากที่เขาได้ทำ การปลูกไว้ประมาณ 1 ไร่ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงนี้ เป็นจำนวนมาก โดยเขาได้หันมาปลูกพริกหนุ่มพันธ์ุเหนือนางพญาดังกล่าว เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สร้างรายได้เป็นอย่างดียิ่ง

โดยนางอำพร เล่าว่า ตนเองหันมาปลูกพริกหนุ่มสดดังกล่าว เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะดูแลได้ง่ายกว่าฤดูฝน และผลผลิตจะดี ซึ่งตนเองได้ทำการปลูกไว้ประมาณ 2 พันต้น โดยแต่ละต้นจะให้ผลผลิตประมาณ 3-5 กก./ต้น ในส่วนของตลาดนั้น จะนำไปจำหน่ายเอง รวมทั้งมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อถึงสวน โดยเฉลี่ยหากนำออกไปจำหน่ายก็จะตกที่ราคา กก.ละ 25 บาท ซึ่งหากเดินทางมารับซื้อจากสวน ก็จะประมาณ 20 บาท ซึ่งในแต่ละเดือนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะพริก แล้ว ในแต่ละปีจะสามารถสร้างรายได้ให้เฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1 แสนบาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดี

หากผลผลิตมีความสวยงามเหมือนในปีนี้ และราคาตามท้องตลาดราคาดี ซึ่งถือว่าทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ และสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นับว่าอาชีพการปลูกพริกหนุ่มสด ในพื้นที่ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่นี่ได้เป็นอย่างดี โดยในขณะนี้เกษตรกรหลายราย เริ่มหันมาปลูกพริกเพื่อจำหน่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!