น่าน ทหารพราน เดินหน้าต่อเนื่อง ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ส่งกำลังพลเก็บเศษใบไม้ทำปุ๋ย งดเผา ขยายผล 4 อำเภอชายแดน

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 เดินหน้าต่อเนื่องในการลดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.น่าน โดยจัดกำลังพลเก็บกวาดใบไม้แห้งและเศษวัชพืช ในพื้นที่ ของกรมทหารพรานที่ 32 ฐานแสงเพ็ญ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน  165 ไร่ มีบริเวณกว้างและมีต้นไม้จำนวนมาก ในทุกๆ ปีช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง ใบไม้จะร่วงหล่น จึงให้กำลังพลเก็บกวาดใบไม้แห้ง รวมทั้งเศษวัชพืชต่างๆ และรวบรวมทำปุ๋ยพืชสด เพื่อใช้ในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย  ทั้งนี้เพื่องดการเผาใบไม้แห้ง และปัญหาลดหมอกควันไฟ

โดยในบริเวณฐานแสงเพ็ญ มีการนำไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ นำมาล้อมรอบโคนต้นไม้ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเศษใบไม้แห้ง  ป้องกันใบไม้แห้งปลิวกระจาย และยังกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินและต้นไม้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังนำใบไม้แห้งและเศษวัชพืช นำมาทำเป็น กองปุ๋ยพืชสดแบบกลับกอง ซึ่งกำลังพลจะนำน้ำหมักชีวภาพ หรือ EM มาราดรดเพื่อเร่งการย่อยสลาย มีการกลับกองปุ๋ยทุกสัปดาห์ ซึ่งประมาณ 1 เดือน จะได้ปุ๋ย ที่นำไปใช้ในแปลงเกษตรปลอดสาร เนื้อที่ 4 ไร่ ซึ่งมีการปลูกพืชต่างๆมากกว่า 10 ชนิด

โดยพืชที่ได้จะนำไปใช้ในโรงเลี้ยงอาหารของกำลังพล ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายและยังได้พืชผักที่ปลอดสาร นำมาประกอบอาหารให้กับกำลังพลด้วย โดยขณะนี้ได้สั่งการให้ 5 กองร้อย ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ได้แก่ อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระ เกียรติ อ.ทุ่งช้าง ให้ดำเนินการรวบรวมใบไม้แห้งและเศษวัชพืช ทำปุ๋ยพืชสดแทนการเผา  เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟ

ร่วมแสดงความคิดเห็น