ขนส่ง จ.ลำปาง ออกรับลงทะเบียน ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย

นายบุญทอง อุ่นขจรวงศ์ ขนส่ง จ.สุโขทัย รักษาการขนส่ง จ.ลำปาง นำเจ้าหน้าที่สำนัก งานขนส่ง จ.ลำปาง ออกรับลงทะเบียนตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ใน จ.ลำปาง เพื่อร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย 4 ประตู รถแวน หมวดอักษร กม ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ.2562 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้สำนักงานขนส่ง จ.ลำปาง ได้จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกเชิญชวนประชาชนชาวลำปางทั้ง 13 อำเภอ ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวนในครั้งนี ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่ง จ.ลำปาง และสำนักงานขนส่งอำเภอต่างๆ ทั้งนี้รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนสวยทั้งหมด นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ จะนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนที่สนใจร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-265139

ร่วมแสดงความคิดเห็น