สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการ Wi-Fi สำหรับบัณฑิตทุกท่าน สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็ว ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2562 เพียง Log in ด้วย CMU IT Account (ชื่อ-สกุล@cmu.ac.th) 1 บัญชี สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 5 อุปกรณ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ One Stop Service โทร. 053-943827 ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ที่ https://jumboplus.cmu.ac.th/


ร่วมแสดงความคิดเห็น