ในเอกสารสัญญาจ้างสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงแม่ริม เชียงใหม่ (สสอ.16/2561 ) ทั้งฉบับผู้บริหารและเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่เริ่มต้นแผนจนถึงครั้งล่าสุดปลายปีที่ผ่านมา ได้นำไปสู่มติ ครม.อนุมัติโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม สาย ชม.3029 – แยก ทล. 1095 จ.เชียงใหม่ ระยะทางรวม 42.958 กม.


ตอนที่ 1 ระยะทาง 21.958 กม. วงเงิน5,360 ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท (ทช.)จะก่อสร้างเป็นถนนลาดยางขนาด 4-10 ช่องจราจรในปี 2565-67

ตอนที่ 2 ระยะทาง 21 กม. ทช.ได้รับจัดสรรงบปี 2562 เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด
ต้องยอมรับว่าอำเภอในโซนสายเหนือของเชียงใหม่ เป็นที่จับตามอง ไม่เพียงกลุ่มนักลงทุน ร่ำลือว่า เป็นหัวมังกร แต่โดยศักยภาพองค์ประกอบแวดล้อมของแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์10 ปี

เส้นทาง 107 จาก เขตเมือง ผ่านแม่ริม-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง จุดหมายปลายทางที่เคยปลุกปั้นยกระดับเป็นอีกพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ( ในกลุ่ม ช่องทางบ้านสันต้นดู่ อ.แม่อาย จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว,จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อ.เวียงแหง )

ปัญหาการสัญจรที่เป็นคอขวดในเขตแม่ริม มีความพยายามแก้ไขมานาน จนกระทั่งคณะกรรมาธิการคมนาค สนช. รับรู้ปัญหาจากหน่วยงานคมนาคมในพื้นที่ ช่วยผลักดันเรื่อง โดยวางรูปแบบ ถนนสายหลักแนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อใช้เป็นทางเลี่ยงอำเภอแม่ริมและสันทราย (ทม.แม่โจ้ ) เริ่มที่สามแยก ทช.ชม.3029 (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ไปเชื่อม สายทล.1414 แยกไปปาย จะมีทางต่างระดับตามจุดเหมาะสมประกอบ และแนวถนนเชื่อมต่อ ทล.107 สายเชียงใหม่-แม่ริม-แม่แตง ซึ่งขณะนี้ เส้นทางจากแยกรพ.สันทราย -แยก.บ.ศรีบุญเรือง มีการประชาพิจารณ์รายงานสรุป ชี้แจงไปมื่อ 18 มค.ที่ผ่านมา

ภาพรวมของโครงการ วางแผนรองรับอนาคตตั้งแต่ขนาด 4ช่องจราจร ไปจนถึง6และ 10 ช่องทาง ลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วยทางลอดต่างระดับและสะพานต่างระดับ

การเปิดเวทีรับฟังข้อแนะนำ ความคิดเห็น ตลอดจนชี้แจงอุปสรรคต่างๆ ปรากฎว่าชาวบ้านยอมรับได้ทุกด้าน แม้กระทั่งแผนลงทุน 10 รายการ อาทิ งานโครงสร้าง 1,998 ล้าน,งานเสาเข็ม 581 ล้านบาท,งานระบบไฟฟ้า 180 ล้านบาท เบ็ดเสร็จรวม 5,360 ล้านบาท

ผลประโยชน์เชิงวิเคราะห์ที่มีทั้งด้านประหยัดเวลา,ลดอุบัติเหตุ,น้ำมัน เฉพาะค่าเชื้อเพลิงคาดว่าจะลดปีละกว่า 931 ล้านบาท ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าด้านแหล่งโบราณคดี,คุณภาพลุ่มน้ำ ,ป่าสงวน เขตหวงห้าม ไม่มีความอ่อนไหว หรือความเสี่ยงใดๆ

หากมองแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ในพื้นที่เชียงใหม่นั้นอำเภอในโซนสายใต้ ค่อนข้างจะได้มีแผนช่วยคลี่คลายอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี แตกต่างจากโซนสายเหนือ พอเปิดแผน ก็มีคำถามตามมามากมาย ด้วยเขตทางที่ต้องผ่านและเครือข่ายทางหลัก ทางรอง วางเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ใช้สมมติฐานใดกำหนดพิกัด เสร็จจากทางเลี่ยงแม่ริม อาจจะบรรจบกับแผน แม่แตง-ปาย ที่รอดันงบ 6 พันล้านพัฒนาถนนกระจายความเจริญสู่แม่ฮ่องสอนด้วย

และยังมีแผนก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสันกำแพง สาย ชม.3029 – แยก ชม.4039 ระยะทาง 16.324 กม. วงเงิน 4,268.60 ล้านบาท โดย ทช.จะก่อสร้างเป็นถนนลาดยางขนาด 4-6 ช่องจราจร ในปี 2565-67 ยุทธศาสตร์ เครือข่ายถนน ในเชียงใหม่ ช่วง 5-10 ปี นับเป็นนิมิตหมายที่ดี หรือเหตุผลใดสุดจะคาดเดา สรุปว่า รุ่นลูก รุ่นหลานได้เส้นทางที่สดวก สบายเพิ่มขึ้น น่าจะเป็นสิ่งดีๆ ที่จะพร้อมความเจริญในพื้นที่เป้าหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น