อ.เชียงแสน ร่วมพาณิชย์จังหวัด ประชุมหารือถึงปัญหา และติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน หวังเสริมการค้าต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สืบเนื่องจาก

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดคณะผู้แทนลงพื้นที่ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 2562 เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดจนการค้ากับ สปป.ลาว และการค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลาดการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่านหลักของ จ.เชียงราย ได้แก่ ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน และด่านแม่สาย เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในพื้นที่ในการส่งเสริมการค้าชายแดนใน จ.เชียงราย ให้เติบโตได้ต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น