ที่วัดดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลมะเขือแจ้ ร่วมให้การต้อนรับ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน , ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำพูน และคณะฯ ร่วมกันเดินขึ้นดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) จำนวน 1,749 ขั้น เพื่อสำรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อม ในการบูรณะซ่อมแซม และเตรียมการในพิธีสำคัญที่จะมีขึ้น และได้แวะนมัสการพระ สำนักสงฆ์ผาลาด เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนขึ้นไปยังจุดยอดดอยขะม้อ เข้าสำรวจบริเวณปากบ่อน้ำทิพย์เพื่อตรวจดูสภาพในการที่ส่งเสริมบูรณะซ่อมแซมต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น