นายก ทต.เวียง จัดกิจกรรม Kick Off ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนขยะมูลฝอยเขตเทศบาล


เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2562 นายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียง พร้อมทั้งสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลเวียง ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick Off ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย เขตเทศบาลตำบลเวียง ณ รพ.สต.บ้านสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โดยในงานมีการจัดแสดงประเภทการคัดแยกขยะ และการนำเสนองานขยะนำมา Recycle จากนักเรียนโรงเรียนบ้านสบคำ/โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี/โรงเรียนบ้านสบรวก/อสม.ตำบลเวียง/รพ.สต.บ้านสบรวก และดำเนินกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเวียง เพื่อนำไปแยกและกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น