นักรบดำทหารพราน 36 จัด 9 ชุดปฏิบัติการ 2 ชุดเคลื่อนที่เร็ว เตรียมความพร้อมดับไฟป่า หวังแก้ปัญหาลดหมอกควันไฟป่า

นักรบดำทหารพราน 36 จัด 9 ชุดปฏิบัติการ 2 ชุดเคลื่อนที่เร็ว เตรียมความพร้อมกำลังพล รวมถึงยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า และรณรงค์หลากหลายภาษาชนเผ่า หวังแก้ปัญหาลดหมอกควันไฟป่า

พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการทหารพรานดับไฟป่า 9 ชุดปฏิบัติการ 2 ชุด เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการปฎิบัติตามนโยบายรัฐบาล และ ผู้บังคับบัญชา ผบ.ทบ.แม่ทัพภาค 3 / ผบ.กองกำลังนเรศวร ในด้านการ รณรงค์ และ แก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ บริเวณค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยได้ปฏิบัติการทั้งเชิงรุก และ เชิงรับ ทั้งการออกลาดตระเวนป้องกัน การควบคุมสกัดไฟป่าร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้ความรู้แก่ประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอ คลื่นความถี่ 100 MHz. ออกอากาศจากค่ายเทพสิงห์ ฯ เป็น ภาษาชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาไทยใหญ่ ในทุกๆวัน และ ขอความร่วมมือกับฝั่งเพื่อนบ้านชายแดนสาละวิน ลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันน้อยที่สุด ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะความชำนาญซักซ้อมขั้นตอนการดับไฟป่า เพื่อออกปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรป่าไม้และทรัพย์สินของราษฏร*

สำหรับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 รับผิดชอบพื้นที่ 4 อำเภอโซนใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย และอ.ขุนยวม ซึ่งชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จะมีประจำอยู่ทุกตำบล เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุไฟป่าได้อย่างทันท่วงที โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!