ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นที่เรียบร้อย จากนี้ภายใน 5 วัน กกต. จะต้องออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดการต่างๆ ทั้งการเปิดรับสมัคร ส.ส. – การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – เลือกตั้งล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น