กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ

กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำมาจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนภาวะวิกฤต

วันนี้ (23 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. กรมประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันจัดโครงการถอดบทเรียนกรณี ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ ที่ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็น นำมาจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต สนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน ในประเด็นการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชน นอกจากจะมีการรับความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อกับแนวทางการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และการเสวนา การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต โดยมีสื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 160 คน จาก 12 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (กรณี ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย) จะจัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง เพื่อถอดบทเรียนกับวิกฤตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค อาทิ วิกฤตการชุมนุมประท้วงในกรุงเทพ , วิกฤตน้ำท่วมภาคกลาง , วิกฤตสารพิษรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคเหนือ , วิกฤตภัยแล้งภาคอีสาน , วิกฤตวาตภัยภาคใต้ เรือล่มที่ภูเก็ต และสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรับปรุงร่างคู่มือให้สามารถใช้ได้กับทุกวิกฤตการณ์ โดยจะจัดทำคู่มือทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!