นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นำโดย นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิล้อกเซียนก๊กจังหวัดภูเก็ต และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จำนวน 147 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ , ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง


พร้อมกันนี้ได้ร่วมชมห้องเกียรติคุณที่ได้รวบรวมประวัติการก่อตั้งโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ก่อตั้งมากว่า 118 ปี ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น