โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม่ นำโดย เศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม. ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าพักกับทางโรงแรม ณ ล็อบบี้โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม

ร่วมแสดงความคิดเห็น