อุตสาหกรรมจ.แพร่ พัฒนาผ้าพื้นเมืองแพร่ ด้วยการออกแบบสู่ตลาดสากลเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2562 นางที่ผ่านมา จันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรัตดา ปันฟอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ โดยการออกแบบที่เป็นสากลนิยมและให้เป็นที่ต้องการของตลาด” ภายใต้โครงการ สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ครบวงจรเพื่อก้าวสู่ตลาดสากล (Young Design) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การอบรมสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตให้มีความหลากหลาย เป็นสากลนิยมและให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้ง เป็นการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ เข้าสู่กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งได้นักออกแบบชื่อดัง ระดับแนวหน้าของเมืองไทย นายหิรัญกฤษณ์ ภัทรบริบูลณ์กุล (ส้มโอ) เจ้าของผลงานชุดประจำชาติไทย “ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์” และชุดประจำชาติไทย “Jewel of Thailand” และอีกมากมาย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 97 ราย ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาฯ และให้ข้อคิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!