แพร่เตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ 2562 อย่างยิ่งใหญ่ ชูเมืองแพร่ด้วยขบวนแห่ตุงหลวง ตุงจาก 8 อำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 256 ว่า เมื่อบ่ายวานนี้ ที่ห้องประชุมเวียงโกศัยศาลากลางจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยนายโชคดี อมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากทั้ง 8 อำเภอ รวมถึงองค์กรร่วมในการจัดกิจกรรมได้กันร่วมกันประชุม หารือเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ ได้บรรจุ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงาน เป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนประชาชนพุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยม จากทั่วจังหวัดแพร่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีประจำจังหวัด ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562

กิจกรรมในงานจะมีขบวนแห่มาจากทั้ง 8 อำเภอโดยในขบวนแห่ของแต่ละอำเภอจะประกอบด้วย ขบวนพระธาตุ ประจำอำเภอ ขบวนตุงขบวนเครื่องสักการะ ซึ่ง ปีนี้จะมีตัวแทนของแต่ละอำเภอขึ้นไปร่วมสักการะองค์พระธาตุช่อแฮและยังมีขบวนแห่เครื่องสักการะ และขบวนช้าง เจ้าเมืองแพร่เป็นขบวนหลักอย่างเช่นทุกปี แล้วยังมีการเพิ่มขบวนสุดท้ายซึ่งเป็นขบวน ผ้าแพรห่มองค์พระธาตุ 7 สี ซึ่งเป็นสีประจำวันเกิด ซึ่งจะได้เชิญชวน ประชาชนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมขบวนแห่ เพื่อร่วมกันอัญเชิญผ้าขึ้นทางบันไดเสือ แล้วไปร่วมกันห่ม องค์พระธาตุ

ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงาน และกราบนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮได้มีส่วนร่วมในงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวแพร่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เลยนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการตีกลองบูชาการแสดงทางวัฒนธรรมและมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และมหรสพ ตลอด 7 วัน 7 คืน และในที่ประชุมวันนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานประเพณี วัดพระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมงานประเพณี ประจำจังหวัด ให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!