วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.พรนิภา จันทร์น้อย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ นางสาวประภัสสร จันทร์น้อย มหาบัณฑิตรุ่นที่ 53 คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น พร้อมด้วยญาติสนิท มิตรสหายที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ.โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่


ร่วมแสดงความคิดเห็น