แพทย์ทหารร่วมกาชาด บริการตรวจรักษาโรคมอบผ้าห่มกันหนาวประชาชนบนดอยสูง

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับสภากาชาดไทย สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ รพ.สบเมย ให้บริการตรวจรักษาโรคมอบผ้าห่มกันหนาวประชาชนบนดอยสูง ตามโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ของชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย นาวาอากาศโท หญิง ธนาวดี เจริญสุข หัวหน้าชุดฯ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลสบเมย, องค์การบริการส่วนตำบลแม่คะตวน และอำเภอสบเมย จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ ตามโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอุมดาเหนือ บ้านอุมดาใต้ บ้านผาผ่า และบ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีประชาชนรวม 1,457 หลังคาเรือน 3,706 คน เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ สุขภาพอนามัย การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ เด็ก ๆ ในโรงเรียน ถึงวันที่ 25 ม.ค.62

สำหรับบ้านอุมดาเหนือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกที่ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ได้เดินทางเข้าไปให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ มีประชากร จำนวน 110 หลังคาเรือน 420 คน ราษฎรเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง โดยมีชาวบ้านและเด็ก ๆ นักเรียน ได้เดินทาง ตรวจรักษาโรคทั่วไป 223 คน, ด้านทันตกรรมถอนฟัน ขูดหินปูน 95 คน และบริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ 295 คน โรคที่ตรวจ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบตา หู คอ จมูก

ซึ่งหมู่บ้านอุมดาเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่บนดอยสูง และลาดชันตามไหล่เขา ห่างจากตัวอำเภอสบเมยประมาณ 20 กิโลเมตร ในช่วงกลางคืนและช่วงเช้าจะมีหมอกลงจัด และมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น จึงทำให้ประชาชนในหมู่บ้านต้องก่อไฟผิงให้ความอบอุ่นร่างกาย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้นำผ้าห่มกันหนาวของกองบัญชาการกองทัพไทย ไปมอบให้ จำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความอบอุ่นต่อร่างกายจะได้มีเจ็บป่วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!