คึกคักไก่แม่ฮ่องสอน ลงสู่สนามประกวด อวดโฉมประชันความงาม เสียงดี ร่างกายแข็งแกร่ง เนื้อแน่น สู่ส่งเสริมอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้

0
190

วันนี้ 24 ม.ค.62 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์ จ.แม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจ กรรมการประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ในงาน “วันของดี อ.สบเมย และประเพณีวัฒนธรรม รวมชนเผ่าชาวสบเมย ปี 2562” ซึ่งปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับ อ.สบเมย โดยมี นายผะอบ บินสะอาด นอภ.สบเมย เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดไก่แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะไก่ต่อไก่ตั้ง ไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นการเปิด OPEN ทำให้มีเซียนไก่ และฟาร์มต่างๆ ส่งเข้าประกวดกันอย่างคึกคัก ทั้งในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และใกล้เคียง ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.สบเมย

นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมจัดการประกวดไก่ฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ในพื้นที่ และเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์เฉพาะตัว (re-branding) ของไก่แม่ฮ่องสอน ที่มีเนื้อคุณภาพ เนื้อแน่น หนังบาง รสชาติอร่อย มีไขมันและคลอเตอรอลต่ำ ตามยุทธศาสตร์ไก่แม่ฮ่องสอน ที่กำหนดไว้ สำหรับไก่พันธุ์ฯ ทางกรมปศุสัตว์ได้ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นไว้แล้ว เมื่อปี 2557 การประกวดมีอยู่ 3 ประเภท 1.VIP ประเภทสวยงาม 2 VIP ประเภทนับดอก(เสียงขัน) 3.ไก่ OPEN ประเภทนับดอก (เสียงขัน) มีไก่เข้าร่วมประกวดแข่งขันถึง 114 ตัว

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือฯ จาก ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียง ใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์แม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และมีบรรดาเซียนไก่จากซุ้มต่างๆในพื้นที่ ส่งไก่เข้าร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศและสีสันของกองเชียร์และเจ้าของไก่ ที่ส่งซิกหรือเทคนิคให้ไก่ในซุ้มของตัวเองที่ส่งเข้าประกวดกันอย่างคึกคัก สนุกสนานฮาเฮ โดยผลการประกวดไก่ที่ชนะเลิศ VIP ประเภทสวยงาม เป็นของอำไพไก่ตั้งฟาร์ม อ.สบเมย ชนะเลิศ VIP ประเภทนับดอก(เสียงขัน) เป็นของนายสุริยศักดิ์ กายสิทธิ์ จากซุ้มกิ๊กป๊อกฟาร์ม อ.สบเมย และชนะเลิศ ไก่ OPEN ประเภทนับดอก(เสียงขัน) เป็นของเพชรจ้าฟาร์ม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น