ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้โอวาทและให้กำลังใจปแก่ เยาวชนร.ร.สองพิทยาคม 1 ใน 4 เยาวชนชายไปแข่งระดับประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 24 มกราคม2562 เวลา13.30 น ที่ห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดแพร่ของนายนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ น.พ.วินัย ขจรพานิช นายแพทย์สาธารณสุข ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผอ.สพม 37 รักษาราชการแทน ผอ.สพม 37 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผอ.ร.ร.สองพิทยาคมพร้อมด้วยทีมงานได้ นำนายธีระพงศ์ วิรัชกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.องพิทยาคม ซึ่งเป็น เยาวชนโรงเรียนสองพิทยาคมและเป็นตัวแทนเยาวชนของจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคเหนือ

โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชดารจีงหวัดแพร่ได้มอบโอวาท ให้ขวัญและกำลังใจเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาให้จังหวัดแพร่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป และขอให้ตั้งใจฝึกฝน ฝึกกซ้อมอยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสบการณ์ สำหรับตัวแทนเยาวชนชายซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเหนือ มีด้วยกัน 4 คน คือ นายธีระพงษ์ วิรัชกุล จังหวัดแพร่ นายนนท์ปวิธ เลิศรมยานนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นายฐากร ยุวคูณชิตา จังหวัดตาก และ นายพชรพล ดวงเพ็ชร จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!