อ.เวียงแก่น แถลงข่าวจัดงาน”รัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย @ผาไดเวียงแก่น” เนื่องในวันแห่งความรัก

68

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2562 นายสุจิต สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานแถลงข่าว “งานรัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทยที่ผาได@เวียงแก่น” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ก.พ. 2562 ณ ร้านนิทรรศการของอำเภอเวียงแก่ จังหวัดเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2562 มีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสุจิต สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่น นายเกษม นันชัย นายกเทศบาลตำบลม่วงยาย นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และนายยงยุทธ ไชยลังการ นายกเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งผาได และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย และส่งเสริมการรักษ์สุขภาพ

โดยการจัดแข่งขันวิ่งฟันรันเส้นทางแก่งผาได – จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยลึก ระยะทาง 6 กม.และกิจกรรมไฮไลท์จดทะเบียนสมรสกลางแม่น้ำโขง จุดสิ้นสุดของประเทศไทย เนื่องในวันแห่งความรัก ที่สวนสาธารณะแก่งผาได และมีการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว 4 อปท.ตำบลม่วงยาย ตำบลหล่ายงาว ตำบลท่าข้ามและตำบลปอในงาน รัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผ่าไดเวียงแก่น กิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางแม่น้ำโขงพร้อมมอบทะเบียนสมรสให้กับคู่รักเนื่องในวันแห่งความรัก จัดอบรมสัมมนาสร้างโอกาสสร้างรายได้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น และจัดงานขันโตกม่วนใจ๋วัฒนธรรมริมฝั่งโขง@ผาไดเวียงแก่น ด้วยอาหารพื้นเมืองท้องถิ่น อาหารอร่อยพบการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลาว ขมุ คนเมือง ม้ง และชนเผ่าเมี่ยน ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น มี 10 ชนเผ่าพร้อมการจัดจำหน่ายสินค้าของดีจากชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น