ความลงตัว ความสมดุล ความพอดีโชคดีของอำเภอเชียงกลาง มีท่านธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอที่มีใจรักสุขภาพ ชอบด้านกีฬาประสานความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ มีนายแพทย์ ผอ.รพ.เชียงกลาง นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ เรียนแพทย์ชนบท มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในชนบท พัฒนาด้านสุขภาพที่เชียงกลาง มีทีมพยาบาล ทีมสาธารณสุข นักกิจกรรมมุ่งมั่นไม่ท้อถอย มีทีมครูพลศึกษาร่วมทำหน้าที่กรรมการ มีทีมตำรวจ สภ.เชียงกลางอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแรง ร่วมใจมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน มีแนวคิดด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์จากเฮียชัย แสงทองรีสอร์ทและเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่มีประชาชนชาวเชียงกลาง มีน้ำใจ ใจบุญ มีคณะผ้าป่าทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลแห่มาที่โรงพยาบาล

ขอบคุณคนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน ความดีงามที่เกิดขึ้นในเชียงกลาง ทำให้เชียงกลางเป็นที่กล่าวขานถึงความรักความสามัคคีของคนเชียงกลาง “เชียงกลางเมืองฟ้าใสคนใจงาม”

ภาพความสำเร็จของการจัดงาน ต้องยกนิ้วให้ชาวเชียงกลางในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สร้างกระแสการวิ่ง ให้ทุกคนรักสุขภาพ ออกกำลังกายให้แข็งแรงประชาสัมพันธ์เชียงกลางให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว พักผ่อนที่เชียงกลาง

ขอบคุณ : พรชัย นาชัยเวียง, น้องกบ เพจนา เขา เรา น่าน, Patcha Karat

ร่วมแสดงความคิดเห็น