ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม คว้าเงินแสน ชนะเลิศการประกวดฟ้อนเล็บระดับมัธยมศึกษา เตรียมโชว์งานไม้ดอกเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ชนะเลิศการประกวดฟ้อนเล็บระดับมัธยมศึกษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562

ซึ่งการจัดการประกวดฟ้อนเล็บนื้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาล Chiang Mai Blooms หรือเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน เทศกาลที่จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) รวมถึงหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนชาวเชียงใหม่ และธนาคารออมสิน ร่วมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมเผยแพร่ประเพณีอันสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจผ่านกิจกรรมที่นำเสนอความงดงามของดอกไม้ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความสวยหอมของเหล่าพรรณไม้และดอกไม้

การประกวดฟ้อนเล็บระดับมัธยมศึกษาได้รับความสนใจจากเยาวชนรุ่นใหม่หลายโรงเรียน โดยผลการตัดสินโดยเหล่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเอกฉันท์ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่
ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีมนาฏยเฟื่องฟ้างามโรงเรียนฮอดพิทยาคม
และโรงเรียนชลประทานผาแตก ได้รับเงินรางวัลละ 30,000 บาท

ซึ่งคณะชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณครูกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุล จะเป็นตัวแทนเยาวชนเชียงใหม่ร่วมนำเสนอการร่ายรำที่อ่อนช้อยงดงามนี้ในพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ เชิงสะพานนวรัฐ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆ นักเรียนและร่วมชมความงดงามของเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!