แพร่ประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานมาหลายวัน วอนชาวบ้านอย่าเร่งเผา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า จากสภาพอากาศที่ไม่สดใสในระยะนี้ เนื่องจากมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศมากเกินไป และในพื้นที่จังหวัดแพร่จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของเครื่องตรวจวัดที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่พบว่ามีปริมาณ PM 2.5 เกิดกว่ามาตรฐานมาหลายวันคือมากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี 2562 ว่า จากการถอดบทเรียนการดำเนินงานในหลายๆปีที่ผ่านมาพบว่าการทำงานในพื้นที่ โดยเฉพาะระดับอำเภอยังคงมีปัญหา ยังขาดการสั่งการแบบ single command สิ่งที่ต้องเพิ่มในปีนี้ คือการบูรณาการ โดยเฉพาะงบประมาณที่เข้ามาแต่ละหน่วยงานต้องมาดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้นายอำเภอในแต่ละพื้นที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อบูรณาการงบประมาณของแต่ละหน่วยงานมาดำเนินการในพื้นที่ในลักษณะที่สอดประสานกันและลงพื้นที่อย่างถูกจุดไม่ซ้ำซ้อน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ยังต้องลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งพื้นที่ป่าทั้งป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทางหลวง และพื้นที่ชุมชน ซึ่งนายอำเภอจะได้บัญชาการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะให้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันประสบผลสำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ด้านนางสาวลำดวน นามวงค์ อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 166 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งป่วยเป็นโรคแพ้อากาศมานานแล้ว เล่าว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองรู้สึกแสบตา แสบจมูก ร้อนคอ คิดว่าแพ้ผ้าขนหนู เวลาออกไปกลางแจ้งต้องปิดจมูกตลอด พูดมากคอจะแห้ง และมีอาการไอตามมา พึ่งมารู้ว่าในจังหวัดแพร่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ด PM 2.5 สูง จึงต้องหาซื้อผ้าปิดจมูกเพิ่ม
อย่างไรก็ตามจังหวัดแพร่ได้กำหนดห้วงเวลาห้ามเผาในที่โล่ง ในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 หากจะมีการเผาในระยะนี่ ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อวางแผนในการเผา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น