ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานวิ่ง”มหาจุฬาฯลำพูน มินิมาราธอน 2019″

ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานวิ่ง”มหาจุฬาฯลำพูน มินิมาราธอน 2019″ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง” มหาจุฬาฯลำพูน มินิมาราธอน 2019” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้จัดขึ้น โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมีจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อ.เมืองลำพูน ใช้ถนนในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงและตำบลบ้านแป้น เป็นเส้นทางการแข่งขัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มินิ มาราธอน วิ่งระยะทาง 11 . 2 กิโลเมตร และ ฟันรัน วิ่งระยะทาง 5 .2 กิโลเมตร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมวิ่งจำนวนกว่า 650 คน

สำหรับ รางวัลที่นักวิ่งจะได้รับ ประกอบด้วย ถ้วยรางวัลชนะเลิศ OVERALL ได้รับการสนับสนุนจาก นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในประเภท FUNRUN ประเภทชาย 1 รางวัล ประเภทหญิง 1 รางวัล และประเภท MINIMARATHON ประเภทชาย 1 รางวัล ประเภทหญิง 1 รางวัล ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1- 9 ระยะทาง 11.2 กิโลเมตร และ 5.2 กิดลเมตร ของแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน,นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, พระครูสิริสุดานุยุต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกประเภท จะได้รับเหรียญรางวัลทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น