แพร่ ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่มีการรายงานค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแพร่มีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา และอาจมีแนวโน้มขยายความรุนแรงขึ้น จังหวัดแพร่จึงได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนี้


มาตรการควบคุมการเผา ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสหากิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่เผาวัสดุทุกชนิด ขอความร่วมมือประชชาชนงดกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดฝุ่นละออง เขม่าเถ้าต่างๆ ช่วงก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ที่จะเข้าสู่ช่วงวิกฤติหมอกควันตามประกาศของจังหวัด ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องแจ้งขออนุญาตจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ก่อน และหลังช่วงวิกฤติหมอกควันตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 30 เมษายน 2562 ให้จัดระเบียบการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำกิน รวมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลกับประชาชนในการดูแลสุขภาพและงดการกระทำที่ก่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก

มาตรการควบคุมยานพาหนะ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ และตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เข้มงวดการตรวจจับควันดำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งในยานพาหนะส่วนบุคคลและรถสาธารณะ

มาตรการควบคุมการก่อสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้มงวดกวดขันโครงการก่อสร้างในพื้นที่เพื่อป้องกันฝุ่นละออง กวดขันการขนดิน บรรทุกดินบริเวณก่อสร้างต้องใช้วัสดุปิดคลุมป้องกันเศษดินร่วงหล่น รวมทั้งให้สำนักงานทางหลวงที่ 2 แขวงทางหลวงแพร่ และแขวงทางหลวงชนบทแพร่ กำกับดูแลการก่อสร้างหรืองานซ่อมบำรุงในความรับผิดชอบ

มาตรการต่อภาคอุตสาหกรรม ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือและเข้มงวดกวดขันผู้ประกอบการ ควบคุมการปล่อยควันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขอความร่วมมืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อาทิ โรงเผาถ่าน โรงเผาอิฐ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ ในการลดการก่อฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้นให้มากขึ้น และมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุม และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ จะได้นำหุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลออกฉีดพ่นละอองน้ำตามจุดต่างๆ ในช่วงเวลา 09.00 – 10.30 น. และ 13.30 – 14.30 น. ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น