เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 ก.พ. 62 นายนพดล สุยะ ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน เปิดเผยว่า วันแรกของการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ 1 และ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สมัครหลายพรรคการเมืองพร้อมผู้สนับสนุน เดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าก่อนเปิดรับสมัครเวลา 08.30 นเพื่อเตรียมรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ขณะที่เจ้าหน้าที่ กกต.ลำพูน ได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียน จับสลาก ตรวจคุณสมบัติ และรับสมัคร


โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การรับสมัคร สำหรับขั้นตอน หากผู้สมัครมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. ถือว่ามาพร้อมกัน ให้ ผอ.กต.เขต ชี้แจงขั้นตอนและให้ตกลงกันเองว่าจะเรียงลำดับหมายเลขอย่างไร ถ้าตกลงไม่ได้ให้ ดำเนินการจับสลาก 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการจับชื่อผู้สมัครโดย ผอ.กต. เขต เพื่อหาลำดับที่จะได้จับสลากครั้งที่ 2 ซึ่งจะเป็นการจับหมายเลขโดยผู้สมัครเอง โดยในช่วงเช้าวันนี้มีผู้เดินทางมาสมัคร รวมทั้งสิ้น 19 พรรค 29 คน โดยเป็นผู้สมัคร เขต 1 จำนวน 14 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 15 คน การจับสลากหมายเลขรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ 1. นายสงวน วังธิยอง พรรคภูมิใจไทย 2. พ.ต.อ. เสรี น้อยโต พรรคประชาภิวัฒน์ 3. นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก พรรคอนาคตใหม่ 4. นายณณรงค์ วงฟรีสถาน พรรคพลังท้องถิ่นไท 5. นายโสภิศ อินทสโร พรรคชาติพัฒนา 6. นายนเรศร์ แสงยาสมุทร พรรคประชาชาติ 7. นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม พรรคเสรีรวมไทย 8. นายมงคล ยองเพชร พรรคเพื่อแผ่นดิน 9. นายชุมพร มโนพรหม พรรครักผืนป่าประเทศไทย 10. นายสงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย 11. นางสาวธุดลกัณจ์ คุณชมภู พรรครวมพลังประชาชาติไทย 12. นายนิติธร บุตรตา พรรคเพื่อชาติ 13. นายขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ และหลังจาก การจับสลากมีผู้สมัครเดินทางมาเพิ่ม ซึ่งจะได้ลำดับถัดไปคือ 14.นายชาติชาย เมืองลือ พรรคพลังธรรมใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ 1. นางสาวอรทัย วงค์ฝั้น พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2. นายทักษิณ เรือนแก้ว พรรคเพื่อชาติ 3. นายณัฐวิน อัศวภูวดล พรรคภูมิใจไทย 4. นายสุลักษณ์ ปุ๊ดแค พรรคประชาภิวัฒน์ 5. นายรังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย 6. นางดาราวรรณ บุญชิต พรรคพลังปวงชนไทย 7. นายสุทกร ศรีวิชัย พรรครวมพลังประชาชาติไทย 8. นายพุทฒิพงษ์ ฤาชัย พรรคชาติไทยพัฒนา 9. นายคำ กันทาดง พรรคท้องถิ่นไทย 10. นายอุดม สมรภูมิบูรพา พรรรคเสรีรวมไทย 11. พลตรีจิตติวัศร์ ศรสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 12. นายประสิทธิ์ รัตนพรหม พรรคอนาคตใหม่ 13. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พรรคประชารัฐ 14. นายชินชัย แก้วเรือน พรรคประชาชาติ และหลังจาก การจับสลากมีผู้สมัครเดินทางมาเพิ่ม ซึ่งจะได้ลำดับถัดไปคือ 15. นายฐิติศักดิ์ แสงใส พรรคยางพาราไทย ทั้งนี้การรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1และ2 จะดำเนินการต่อไปถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30-16:30 น.ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น