นอภ.เชียงแสน ร่วมชุดครูฝึก ทพ.3103 ฝึกเดินสวนสนาม เตรียมพร้อมร่วมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกับชุดครูฝึก ทพ.3103, จนท.อส.กองร้อย อส.อ.ชส.ที่ 6 ทำการฝึกบุคคลเดินสวนสนาม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องในวันคล้ายสันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 3562 ในวันที่ 8 ก.พ.2562 ที่จะถึงนี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียราย ซึ่งจะจัดให้มีพิธีสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชรบ. ผรส. และการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย (ฉก.นรสิงห์) ของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!