ประชุมประจำเดือน อ.แม่สรวย จับตรวจปัสสาวะ นโยบายส่วนราชการสีขาว

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2562 ณ ที่ห้องประชุมที่ว่าการแม่สรวย จ.เชียงราย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวยเป็นประธานประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงาน และความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆ

โดยขณะที่มีการประชุม นายอำเภอแม่สรวย ได้ออกคำสั่งประกาศให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำทีมโดยปลัดอำเภอแม่สรวย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ฯลฯ ทั้ง 7 ตำบล ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ทั้งหมด จำนวน 464 คน ไม่พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะแต่ประการใด โดยนายอำเภอแม่สรวยได้ชี้แจงเน้นย้ำว่าหากพบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทางอำเภอ จะคาดโทษและให้ออกจากตำแหน่งในทันที และจะมีการปฏิบัติจริงจังเพื่อให้เป็นส่วนราชการสีขาวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!