ประชุมหารือทุกภาคส่วน ต.บ้านแซว ปรับแนวทางพัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก หวังสานสัมพันธ์ไทย-ลาว พร้อมแลกเปลี่ยนสินค้า

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน. ร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ. เทศบาลตำบลบ้านแซว และกำนัน ผญบ ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสวนดอก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อหารือแนวทางการ พัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ ที่มีจุดผ่อนปรนบริเวณบ้านสวนดอก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านศรีเมืองงาม สปป. ลาว โดยทั้งสองหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านคู่ขนาน ทั้งนี้เล็งเห็นว่าจะจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรมประเพณี การแข่งขันกีฬา การรักษาพยาบาล ณ วัดสวนดอก บ้านสวนดอก ม.8 ต. บ้านแซว. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในห้วงอนาคตอันใกล้นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!