พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงภาพรวมการสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 3 มีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร 66 พรรค มีผู้สมัครแบบแบ่งเขต 7,409 คน ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ 8 พรรค ทั้งนี้ฝากเตือนไปยังพรรคการเมือง ให้มายื่นเอกสารการสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อในวันนี้ 7กุมภาพันธ์ เพราะหากเอกสารไม่พร้อม ต้องกลับไปแก้ไขใหม่ จะได้มาสมัครทัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย รวมถึงควรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร เพราะหลังจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หาก กกต. ไม่ประกาศรายชื่อจะไม่สามา รถขอคืนเงินได้ โดยเงินค่าสมัครจะนำเข้ากองทุนพัฒนาการเมืองต่อไป


เลขาธิการ กกต. ยังฝากเตือนประชาชน อย่าทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร หลังมีข่าวป้ายหาเสียงบางพรรคถูกทำลาย เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายอาญา ฐานทำให้เสียทรัพย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยังเป็นการต่อต้านประชาธิป ไตยด้วย เพราะ ส.ส.ถือเป็นตัวแทนประชาชน เข้ามาทำหน้าตามระบอบประชาธิปไตย

นายณัฏฐ์ เล่าสีสวกุล รองเลขาธิการ กกต. กล่าวถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่มีลูกเสืออาสา, รด.จิตอาสา, ดีเจประชาธิปไตยชุมชน, และกรรมการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ได้แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุกจังหวัดแล้ว และทุกโครงการเตรียมดำเนินการภายสัปดาห์นี้

ส่วนที่มีข่าวว่า กกต.ให้ชะลอบางโครงการไว้ก่อน เนื่องจากต้องมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนั้น ขณะนี่ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องมีระเบียบโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะนำเข้าที่ประชุม กกต.พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า ยืนยันว่าเบิกจ่ายได้ทันแน่นอน เพราะเป็นค่าตอบ แทน จะเบิกจ่ายให้กับลูกเสืออาสา กกต. , รด.จิตอาสา , กรรมการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ในช่วงใกล้วันเลือกตั้ง

ส่วนองค์กรเอกชนที่ประสงค์จะตรวจสอบการเลือกตั้ง ก็ใช้ระเบียบเดียวกัน โดยให้มาลงทะเบียนกับ กกต. แล้วเขียนโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ มาขอสนับสนุนงบประมาณจาก กกต.ได้ แต่ต้องรอระเบียบที่คณะกรรมการ กกต.จะนำเข้าสู่การพิจารณาสัปดาห์หน้าก่อน ทั้งนี้หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก็สามารถตรวจสอบการเลือกตั้ง และร่วมรณรงค์ได้ตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น