เทศกาลสตรอว์เบอร์รีสะเมิงคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งไทย-เทศ แห่ชิม ช็อป เนืองแน่น พร้อมเฝ้าชมความงดงามของขบวนแห่รถสตรอว์เบอร์รี และศิลปวัฒนธรรม เลือกสตรอว์เบอร์รีได้เต็มที่ จากแหล่งปลูกแหล่งใหญ่ของไทย


วันที่ 9 ก.พ. 62 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายศุุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลสตรอว์เบอร์รีของดีสะเมิง” โดยมี นายอดิศร กำเนิดศิริ รอง นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.สะเมิง กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และส่วนราชการ อ.สะเมิง ร่วมพิธี ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก

พิธีเปิดงานเริ่มเมื่อขบวนรถในทุกขบวน ที่ตกแต่งด้วยสตรอว์เบอร์รีและผลผลิตของเกษตร กรใน อ.สะเมิง พร้อมด้วยขบวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของ อ.สะ เมิง ซึ่งประกอบด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าต่างๆ มากมาย โดยขบวนแห่รถสตรอว์เบอร์รี ที่มาจากตำบลต่างๆ และหน่วยงาน สถานศึกษา ในพื้นที่ ที่ตั้งใจตกแต่งรถและจัดรูปขบวนมาแสดงเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 ขบวน

นายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.สะเมิง กล่าวว่า การจัดงานสตรอว์เบอร์รีและของดี อ.สะเมิงครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ที่ทรงพระราชทานสตรอว์เบอร์รีให้แก่พสกนิกร อ.สะเมิง เพื่อปลูกทดแทนการปลูกพืชเสพติด จากที่ได้รับพระราชทานมาได้มีการขยายพื้นที่ปลูก มีการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่สุดได้นำเทคโนโลยีแปลงใหญ่มาใช้ ทำให้ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงลงไปได้อย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีมีคุณภาพ โดยจะเน้นปลูกพันธ์ุพระราชทาน 80 ซึ่งมีรสชาติหวาน หอม กรอบ อร่อย กระทั่งมีการขยายพื้นที่ปลูก

“อ.สะเมิง มีพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รีมากที่สุดใน จ.เชียงใหม่ มากที่สุดในประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้เป็นอีกทางหนึ่ง ที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับชาวสวน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ.สะเมิง อีกด้วย”

สตรอว์เบอร์รี อ.สะเมิง จะเป็นสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ ปลอดสารเคมี ที่ชาวสวนเก็บมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถ เลือกชิม เลือกซื้อได้ภายในงาน ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 – 150 บาท แล้วแต่ขนาด ด้วยปี 2562 นี้ ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีลดลงจากปีก่อนมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เกิดฝนตกในช่วงต้นฤดูการปลูก โดยงานสตรอว์เบอร์รีและของดี อ.สะเมิง ครั้งที่ 18 จะจัดถึงวันที่ 10 ก.พ.62 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น