อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็จะมีการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้ว ในการเลือกตั้งนั้นก็ควรเลือกคนดีมาเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และที่สำคัญคือไม่ควรซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เคารพความเป็นประชาธิปไตย และควรยอมรับในการตัดสินใจของทุก ๆ เสียงนะคะ

วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” มีสาระดี ๆ เป็นศัพท์ที่ทุกท่านคุ้นหูแต่ อาจไม่ทราบความหมายกันเราเลยมาบอกเล่า 5 ศัพท์การเมืองศัพท์แปลก ที่คุณไม่เคยทราบความหมาย ให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบกันค่ะ

5 ศัพท์การเมืองน่ารู้วันนี้

1.Candidate (แคนดิเดต) มีความหมายว่า ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอะไรก็ตามเช่น นายกรัฐมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.Debate (ดีเบต) คือ การโต้วาทีของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐบนเวทีการปะทะคารม เพื่อสนับสนุนจุดยืนของตน และนำเสนอเหตุผลโต้แย้งจุดยืนของอีกฝ่าย หรือเรียกว่า การดีเบต

3.Address (แอดเดรส) นอกจากจะหมายถึง “ที่อยู่” แล้ว ยังหมายถึง “การกราบบังคมทูลของรัฐสภา” ในประเทศที่มีกษัตริย์ คนที่จะเข้ารับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร จำเป็นต้องทำ affirmation คือ “การปฏิญาณตน”

4.revolution (เรเฟอลิวเชิน) คือ “การปฏิวัติ” เป็นการใช้กำลังขับไล่รัฐบาลที่ครองอำนาจโดยชอบธรรมอยู่นั้นให้พ้นไป และยึดอำนาจนั้นให้กลับมาเป็นของตน การปฏิวัติมักจะเป็นไปในรูปของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเสมอ

5.martial law (มาร์เชียล-ลอว์) คือ “กฎอัยการศึก” เป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองนั่นเอง

สรุป

“เชียงใหม่นิวส์” หวังว่า คำศัพท์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้อาจจะเป็นเกร็ดความรู้ให้กับผู้อ่านที่ยังคงสงสัยกับคำศัพท์ทางการเมือง ไม่มากก็น้อยค่ะ

เรียบเรียงโดย :“เชียงใหม่นิวส์”

ภาพจาก: http://alizemorand.com

อ้างอิงข้อมูลจาก  

https://www.thairath.co.th/content/1440780

http://www.kriengsak.com/Aryabhata%20musician.

https://pantip.com/topic/38536066

https://pantip.com/topic/32110280

ร่วมแสดงความคิดเห็น