ผ้าห่มพระราชทานพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส่งมอบให้กับราษฏรประสบภัยหนาว 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล ในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอสบเมย

วันนี้ 9 ก.พ.62 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฏรที่ประสบภัยหนาว 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จุดแรกภาคเช้า ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเป็นผู้แทนในการส่งมอบผ้าห่มพระราชทานให้กับราษฏรบ้านแม่หลุย จำนวน 210 ชุด และ เด็กนักเรียนพักนอนบ้านแม่หลุย 40 ชุด รวม 250 ชุด ที่ประสบภัยหนาว โดยมี นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวถึงความห่วงใยของ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีต่อนักเรียนและครอบครัว ที่กำลังประสบภัยหนาวอยู่ในขณะนี้ สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางต่อเพื่อ ส่งมอบผ้าห่มพระราชทานให้กับราษฏร และ นักเรียน บ้านกองก๋อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจำนวน 500 ชุด ตามลำดับ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่ราษฏรในครั้งนี้ด้วย

สำหรับหมู่บ้านแม่หลุย ต.แม่สวด และ หมู่บ้านกองก๋อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ราษฏรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง เป็นหมู่บ้านอยู่บนภูเขาสูงสภาพอากาศมีความหนาวเย็นมาก การบรรเทาความหนาวเย็นของราษฏรจะอาศัยการผิงไฟ และ การนั่งตากไออุ่นของแสงแดดในยามเช้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น