สวนรุกขชาติคึกคัก แข่งขันเต้น “บาสโลบ” สำหรับผู้สูงอายุ มีความรัก ความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สวนรุกขชาติคึกคัก แข่งขันเต้น”บาสโลบ” สำหรับผู้สูงอายุ มีความรัก ความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

วันนี้ 9 ก.พ.62 ณ ป่าในเมือง สวนรุกขชาติห้วยชมภู ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายมาโนช กิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีฯ และนายณัฏฐชัย ฮ่องสอนรักษ์ หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันออกกำลังกายแบบ เต้น”บาสโลบ” สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุในเขตอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ทีมบ้านนาคาว บ้านคะปวง บ้านห้วยวอก และ บ้านทุ่งแพม จำนวน 120 คน เข้าแข่งขันซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

โดยนายณัฏฐชัย ฮ่องสอนรักษ์ หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยชมภู กล่าวว่าทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สวนรุกขชาติห้วยชมภู ร่วมกับบริษัทร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ประกอบการในเขตอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันจัดงาน การแข่งขันการออกกำลังกายแบบ เต้น”บาสโลบ” สำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 40 ปีขึ้นไป) วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ เกิดความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และร่วมกันออกกำลังในช่วงเวลาเย็น เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

ผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ทีมแม่บ้านนาคาว ได้โล่ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมแม่บ้านบ้านห้วยวอก ได้โล่ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 บ้านคะปวง ได้โล่ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท และรางวัล ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้โล่ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น