ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา กรณีขอให้ประกาศติดตามหาบิดาและมารดาของ เด็กชายณัฐวัศม์ แซ่หลู่ เด็กประสบปัญหาทางสังคม บิดาชื่อนายเหล่าซาง แซ่หลู่ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 1088 หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และมารดา นางสาวอาซิง แซ่หวู่ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 48/ช หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ในการนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หากนายเหล่าซาง แซ่หลู่ และนางสาวอาซิง แซ่หวู่ ได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือหากผู้ใดพบเห็นหรือรู้จักบิดา – มารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบ โดยให้บิดาและมารดานำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 63/4 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5312-1164, 0-5312-1036โดยด่วน เพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กตามความเหมาะสม ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น