วัดอุโมงค์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่โดนเด่นด้วยอุโมงค์กลางป่าธรรมชาติที่ร่มรื่น ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เชื่อมต่อกันขึ้นไปถึงเจดีย์สวยงามที่ยอดเนินบนวัด วัดอุโมงค์เป็นที่พักหย่อนใจกับบรรยากาศที่แสนสงบนอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ที่ใครมาแล้วต้องกราบไหว้พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายใน และองค์พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนด้านบนอุโมงค์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือที่คุ้นเคยกันว่าเจดีย์ทรงกลม เมื่อทำบุญแล้วสามารถเดินออกไปให้อาหารปลาที่อยู่ด้านหลังได้ด้วย ใครที่ชื่นชอบการทำบุญก็แวะไปเยือนที่วัดอุโมงค์แห่งนี้กันได้


วัดอุโมงค์(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกอาศัย วัดอุโมงค์นี้หมายเอาเฉพาะบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีกำแพงอิฐปรากฏอยู่ทั้งสี่ด้าน ด้านตะวันออกจากขอบสระใหญ่ ด้านเหนือตรงไปทางทิศเหนือโรงพิมพ์ปัจจุบันจรด กำแพงอิฐพอดี ยาวประมาณ 100 วา ด้านเหนือจากแนวกำแพงเหนือโรงพิมพ์ปัจจุบันทางทิศตะวันตก จนถึงขอบสระหลังวัดอุโมงค์ ยาวประมาณ 100 วา, ด้านตะวันตกจากขอบ สระแนวกำแพงด้านเหนือ ถึงขอบสระใหญ่ใต้พระเจดีย์ ยาวประมาณ 100 วา, ด้านใต้จากขอบสระหลังพระเจดีย์ตรงไปทางตะวันตกออกจรดกำแพงทิศตะวันออกหน้าพระอุโบสถ ยาวประมาณ 100 วา มีพระอุโบสถขนาดย่อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพระเจดีย์ใหญ่แบบลังกาวงศ์ และอุโมงค์ (ถ้ำ) 1 อุโมงค์ มีทางเข้า 3 ทาง ตั้งอยู่ตลอดแนววัดด้านตะวันตก และมีศาลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากหน้าอุโมงค์ไปประมาณ 1 เส้น คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 25 ไร่

สวนพุทธธรรม เป็นชื่อใหม่ที่ ภิกขุ ปัญญานันทะ ประธานวัดอุโมงค์ ในสมัยนั้น (2492-2509) ตั้งขึ้นเรียกสถานที่ป่าผืนใหญ่ที่ปกคลุมวัดร้างโบราณ ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ ที่พุทธนิคมเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นที่อยู่ของภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้แสวงหาความสงบ พื้นที่ซึ่งเรียกว่า สวนพุทธธรรมนี้กว้างมาก รวมเอาวัดไผ่11กอ (เวฬุกัฏฐาราม ซึ่งพระเจ้ามังรายมหาราชทรงสร้างไว้ถวายเป็นที่พำนักของพระมหากัสสปะเถระ ชาวลังกา ซึ่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น) วัดอุโมงค์เถรจันทร์ และวัดอื่น ๆ (ที่อยู่ใกล้วัดอุโมงค์ทั้ง 4 ด้าน) อีก 4 วัดเอาไว้ด้วยทั้งหมด

ปัจจุบันวัดอุโมงค์เถรจันทน์ มีผู้คนให้ความสนใจมาฝึกปฏิบัติสมาธิ บางคนก็เข้ามาพักผ่อนในบริเวณที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ที่เขียวขจี วัดอุโมงค์จึงเป็นวัดป่ากลางเมืองเชียงใหม่ที่ผู้คนมักจะหนีความสบสันวุ่นวายในเมืองมาหลบร้อนนั่งสมาธิปฏิบัติกัมมาฐาน สร้างจิตใจให้เข็มแข็งและสงบสุขอย่างไม่ขาดสาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น