วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน นายธวัชชัย จริตงาม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแม่ถอด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่อำเภอเถิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น