วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง ลายมานะตา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA นายภูเก็ต ลื้อยอด ผู้จัดการ PEA อ.พานและผู้บริหารในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมการติดตามงานตามข้อร้องเรียนของราษฎร ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงใหม่ โดยพลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม และพลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ ความต้องการฝายชลอน้ำในพื้นที่ โดย PEA ยินดีให้การสนับสนุนฝายชลอน้ำ โดยใช้เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอนคอนกรีต เป็นอุปกรณ์หลักในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ สามารถสร้างประโยชน์กักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน และเพื่อการเกษตร ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่


รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น