นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสวนปาล์มน้ำมัน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 ก.พ. ที่สวนสวนปาล์มน้ำมัน “บ้านป่าเหว” หมู่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง เปิดเผยว่า พร้อมด้วยนางพัชรา อุ่นคำ นายอภิชัย คำรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันระดับตำบลสันกำแพง ตรวจพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอายุไม่เกิน 3 ปี ไร่ละ 1.500 บาทไม่เกิน 15 ไร่ ขณะนี้มีผู้แจ้งเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 รายพื้นที่ 30 ไร่ นอกนั้นพร้อมคณะกรรมการจะออกตรวจไปตามที่เกษตรกรได้ลงทะเบียนเอาไว้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!