“น้องซินดี้” อายุ 17 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ธิดาสตรอว์เบอร์รี่ ปี 2562 ในงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง

3396

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 11 ก.พ. นายชัยณรงค์  นันตาสาย  นายอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ เผยว่า  เทศกาลงานสตอว์เบอร์รี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6-10 ก.พ. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ก.พ. นี้ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  มาเป็นประธาน  ซึ่งเป็นงานประจำปีระดับอำเภอและจังหวัดที่สืบต่อกันมาถึง 18 ครั้งของดีอำเภอสะเมิง  ซึ่งหน้าหนาวนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปรับบรรยากาศรับลมหนาวชื่นชมกับทุ่งดอกไม้หลากหลายชนิด ผลผลิตจากแต่ละไร่ เอามาประกวดประชันกันเพื่อให้ได้ที่สุดสตรอเบอรี่ การออกร้านจำหน่ายสตอว์เบอร์รีปลอดสารพิษ ในราคาที่ใครมาแล้วต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากราคาย่อมเยามาก ๆ


ชมขบวนแห่รถสตอว์เบอร์รี ชมชุดสบายสไตล์สตรอว์เบอร์รี่ของดี อ.สะเมิง ชุดแม่บ้าน”มนต์สะเมิง” ผลผลิตทางการการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP กาดมั่วคัวฮอม ตลาดประชารัฐ ตลอดสีเขียว  การประกวดสตรเบอรีถือได้ว่าเป็นไฮไลต์ของงาน  มีขบวนแห่จากหลากหลายชุมชนจัดแต่งรถขบวนสตอว์เบอร์รีอย่างตระการตา ในงานมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ซอพื้นเมืองจากเด็ก ๆ กลุ่มรักษ์สะเมิง  การแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ การแข่งขันฟอร์มูล่าม้ง การแข่งขันรถเอ็นดูโร่ การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ การประกวดธิดาชนเผ่า และกิจกรรมที่สนุกสนานอื่น ๆ อีกมากมาย 

จนมาถึงคืนสูดท้ายของงานเวลาประมาณ 01.00 น.  ดึกคืนวันที่ 11 ก.พ.ที่เวทีประกวดธิดาสตอว์เบอร์รี ซึ่งธิดาสตอว์เบอร์รี ซึ่งมีธิดาเข้ากวดจำนวน 24 ธิดา ซึ่ง อปท.ต่างๆ ชมรม กำนัน ผญบ.ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งเข้าประกวด  ทางคณะกรรมการได้ตัดออกเหลือเพียง 5  ธิดา ต่อมา นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอำเภอสะเมิง  และ นางทิพย์วรรณ  นันตาสาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสะเมิง ได้ขึ้นเวทีมอบรางวัล  ผลการประกวดธิดาสตอว์เบอร์รีของดี อ.สะเมิง  ได้แก่ นางสาวซินดี้ ทอมสัน อายุ 17 ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ธิดาสตรอว์เบอร์รี่ปี 2562 ในงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง 2562 ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลเงินสด 7,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย  ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิงส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพิมลวรรณ สายบุญมา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่สาบ ส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวนิภาพร จันทิวงค์ องค์การบริการส่วน ต.แม่สาบส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศอันดับ 3  นางสาวภัทรนันท์ ปินทนา  เทศบาล ต.สะเมิงใต้ ส่งเข้าประกวด  และรองชนะเลิศอันดับที่ 4 นางสาวปวิตรา ศรีนาคำ องค์กา รบริการส่วน ต.แม่สาบส่งเข้าประกวด

ร่วมแสดงความคิดเห็น