ขอเชิญสมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 วันที่ 24 ก.พ. 62

สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอ็มบราซิโอ (ห้องสมุด)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน
13:30 – 15:30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
รายงานสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
แจ้งกําหนดการเลือกตั้งนายกสมาคม ตามข้อบังคับใหม่ วาระอื่นๆ

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!