ปปช. สั่งฟัน นายกอบจ.เมืองน้ำกว๊าน พร้อมพวก รวม 5 คน เซ่นคดีทุจริตจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หลังพบมีมูลผิดอาญาชัด ล่าสุดศาลรับฟ้อง 2 ใน 5 ราย และให้ประกันตัวก่อนนัดฟังคำสั่งอีกครั้ง 26 ก.พ.นี้


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ก.พ.62 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ถนนสายเชียงใหม่ – ลำปาง ขาเข้าเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อัยการได้นำตัวผู้ต้องหา 5 คน ประกอบด้วย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1, นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2, นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3, นายยงยุทธ ทองคำเกิด นักบริหารงานช่างระดับต้น ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และนายนำชัย สิทธิ นักบริหารงานช่างระดับต้น ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 ส่งยื่นฟ้องต่อศาลฯ ในร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 129 ท่อน งบประมาณ 241,800 บาท

ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องไว้พิจารณาและดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมีมติว่า การกระทำดังกล่าวมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำรับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทำอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อตนอันเป็นความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 มาตรา 123/1 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192 และมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 วรรคสอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ทางอัยการยื่นเอกสารสั่งฟ้องและทางศาลได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว ได้รับฟ้องผู้ถูกกล่าวหา 2 คนคือนายเจนพนากรณ์ และนายยงยุทธ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ 4 ก่อนอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์จำนวนหนึ่ง ส่วนนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 พร้อมกับ นายอดุลย์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 และนายนำชัย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอปฏิบัติหน้าที่ต่อ โดยศาลพิจารณาแล้ว ได้นัดผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด (ทั้ง5คน)มารับฟังคำสั่งศาลอีกครั้งในวันที่ 26 ก.พ.นี้

โดยภายหลังออกจากห้องพิจารณาคดี ทางผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 5 ราย ซึ่งทั้งหมดได้แจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่ว่าของดให้สัมภาษณ์ และพยายามหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้สื่อข่าวก่อนจะใช้ความพยายามแยกตัวกลับออกไปทางประตูทางด้านทิศเหนือของศาลฯ โดยมีพนักงานขับรถมารอรับ ก่อนจะขับออกไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น