นายอำเภอแม่สะเรียง นำ เจ้าหน้า อส.ผู้นำหมู่บ้านทำการชิงเผาป่าตามหลักวิชาการ ก่อนถึงวันห้ามเผาเด็ดขาด

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมชิงเผาทำแนวกันไฟป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ บ้านพะมอลอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำกำลัง อส. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนกว่า 50 คน ในชุมชนตำบลบ้านกาศได้จัดให้มีกิจกรรมกำจัดเศษวัชพืชและเศษใบไม้แห้งที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยทำการชิงเผาและทำแนวกันไฟ เป็นการป้องกันจุดเสี่ยงมิให้เกิดไฟป่า โดยนายชาญชัย ผาแสนเถิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านพะมอลอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง นำชาวบ้านบ้านพะมอลอร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามแผนการชิงเผ่าก่อนถึงวันห้ามเผาเด็ดขาดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น