นางจิตรสนา พรมสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ พร้อมทีมงานแผนกกิจกรรมนักศึกษา , นายไทยศักดิ์ สุกันทา หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี – หัวหน้างานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นำนักศึกษาของวิทยาลัย นำนักศึกษา จำนวน 15 คน ร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 “


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯในการตอบแทนสังคมและเพื่อให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำโลหิตไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์กับสาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น