ประชาชนจิตอาสา อ.เมืองน่าน ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณอาคาร ที่ว่าการ อ.เมืองน่าน

68

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 นายกองเอกวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / นายกองเอกสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / ว่าที่นายกองเอกนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน/ นายกองโทวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองน่านที่ 3 / นายอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วย นายหมวดเอกหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองน่าน


นำข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองน่าน ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณอาคาร ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปี 2562 ครบรอบ ปีที่ 65 และ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อขับเคลื่อนโครงการน่านสะอาดหน้าสำนักงานหน้าบ้านหน้ามองอำเภอเมืองน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น