นางอมรรัตน์ ปัญญานะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส อ.แม่ริม จัดงานสายสัมพันธ์วันจิตโรภาส ครั้งที่ 23 ณ ห้องสันพระเนตรโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา


สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียน มีกิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์การเด็กตลอดทั้งวัน ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกรศิริ กรองสุดยอด ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานและมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่าง ๆให้กับนักเรียนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น