ชาวชายพุทธตามแนวชายแดน แม่ฮ่องสอน วอนผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ปัจจัยเพื่อจัดสร้างศาลาวัดฯ เพื่อใช้เป็นประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 พระบวรศรี พุทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านแม่ต๊อบเหนือ หมู่3 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ซึ่งบ้านแม่สะต๊อบเหนือ เป็นพื้นที่หมู่บ้านเขตชายแดนไทย พม่า มีหมู่บ้าน 30 กว่าหลังคาเรือนประชากรประมาณ 300 คน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ ทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา แต่ในขณะเดียวกันนั้นยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ในวัดอีกจำนวนมาก ที่สำคัญขณะนี้ทางวัดมีความประสงค์ที่จะสร้างศาลาบำเพ็ญบุญประจำหมู่บ้าน แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ (ปัจจัย) จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ขอเมตตาจากชาวพุทธที่ความศรัทธาร่วมบริจาคหรือช่วยสงเคราะห์เสาศาลาบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะทำด้วยไม้สักทองทั้งหมด 20 ต้น ต้นละ 1,000 บาท

ดังนั้นจึงขอเมตตาจากผู้มีจิตรศรัทธาทั่วสารทิศ ช่วยบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญมาสร้างศาลาวัด บ้านแม่สะต๊อบเหนือ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ด้วย สามารถติดได้ที่ พระบวรศรี พุทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดแม่สะต๊อบเหนือเบอร์ 097-9591944 เพื่อเจริญทางพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น