ช่วงเวลา 08.00-20.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บริเวณ สนามฝึก บก.ฉก.ทพ.32 ฐานปฏิบัติการ บ.ปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน โดยมี พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.32 เป็นประธาน นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) ปฏิบัติงานตามภารกิจจนท.สถานีฯ ร่วมพิธีเปิดการตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการดับไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 รวม จำนวน 70 นาย พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ให้กับ ชป.ดับไฟป่า และการตรวจความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


พร้อมทั้งเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้ด้านไฟป่าแก่กำลังพลที่ร่วมรับการฝึกอบรมในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และสาธิตการฝึกปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้เกิดประสิทธิภาพ และพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ /จนท.สถานีฯ ให้การศึกษาความรู้เรื่องไฟป่าแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแดนพนา ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน ร่วมกับเครือข่ายฯไฟป่าบ้านดอนแก้วฯ ทำแนวกันไฟในพื้นเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า พื้นที่ป่าบ้านดอนแก้ว ม.8 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น