หากพบเห็น “ป้ายหาเสียง” ที่ติดตั้งในลักษณะเป็นการกีดขวางทางเท้า หรือติดตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งไปยัง กกต.ท้องที่ ผ่านทางสายด่วน กกต.1444 หรือในเขต กทม. ผ่านสายด่วน กทม.1555 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการ


ห้ามทำลาย หรือปลดป้ายด้วยตนเอง เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา ‘ฐานลักทรัพย์’ หรือ ‘ฐานทำให้เสียทรัพย์’ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น