สวนสาธารณะอีกแห่งในย่านชุมชนเมืองการค้าการลงทุน การศึกษา การชอปปิ้งดื่มดินถนนนิมมานเหมินทร์ ที่มีสวนสุขภาพเล็ก ๆ ได้ตอบสนองคนเมืองได้ พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง เดินวิ่งที่สำหรับออกกำลังกาย พบปะพูดคุยเพื่อนฝูง พักผ่อนหย่อนใจใน “สวนสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”


สวนสุขภาพ มช. สวนสาธารณะเล็กๆอีกแห่งที่อยู่ในย่านนิมมานเหมินทร์ ที่เดินทางได้สะดวก ทุก ๆ เช้าและเย็นมีผู้สนใจมาออกกำลังกายมากมาย เป็นสวนสาธารณะอีกแห่ง ที่เป็นที่ชาวเชียงใหม่ให้ความนิยมมาวิ่งออกกําลังกายกัน ด้วย เฉพาะตอนเย็นจะมีคนมาออกกําลังกายมากกว่าปกติ เยอะมาก สวนสุขภาพ มช. เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ด้านข้างของหอประชุมภายในของสวนสุขภาพ มช, จะเป็นพื้นที่ให้วิ่งเป็นวงกลมและจะมี ฐานออกกำลังกายแบบเป็นสถานีให้หยุดเล่นเป็นฐาน ๆ ไปเพื่อออกกําลังกายกล้ามเนื้อเป็นส่วน ๆ ไป

เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาใช้สวนสาธารณะแล้วเราควรช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงในถังขยะ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ช่วยกันดูแลรักษาสมบัติราชการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม กันด้วยนะ

สถานที่ตั้ง ใช้เส้นทางนิมมานเหมินทร์ มุ่งหน้าสู่ถนนสุเทพ กองบิน 41 ก่อนถึงทางแยก ไปกองบิน 41 ประมาณ 200 เมตร สวนสุขภาพ มช. ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น